top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Giriş

 

1.1. CampervanTurkey.com (Bundan sonra “Şirket” veya “Web sitesi” olarak da anılacaktır.) tarafından sağlanan hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Şartlarını dikkatle okuyun. Üyelik işlemi gerçekleştikten sonra burada yer alan tüm şartları kabul etmiş olursunuz. 

1.2. Bu şartları ve web sitesine gönderilen veya web sitesinde yer alan diğer hüküm ve koşulları tam olarak kabul etmiyorsanız, web sitesine veya hizmetlere erişme veya bunları başka şekilde kullanma yetkiniz yoktur. 

1.3. CampervanTurkey.com burada yer alan şartları, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bu şartlarda yapılacak herhangi bir değişiklik derhal yürürlüğe girecektir. Web sitesi ve hizmetleri sürekli kullanımınız ve erişiminiz, bu şartlarda yapılan tüm değişiklikleri ve burada yer alan koşullara tabi olacağınızı kabul ettiğinizi gösterir. Web sitesinin veya hizmetlerin belirli alanları, farklı programlar, teklifler, farklı şartlar ve koşullar yayınlanmış olabilir veya ek şartlar ve koşulları kabul etmenizi gerektirebilir. 

1.4. CampervanTurkey.com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı, on sekiz (18) yaş ve üzerindekilerle sınırlıdır. Hizmetlere bu yaş sınırlamaları altında herhangi bir kişi tarafından erişilmesi veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Web sitesini ziyaret ederek veya hizmetleri kullanarak, gerekli asgari yaş olduğunuzu ve bu Sözleşmeyi kabul etme ve bunlara uyma hakkınız, yetki ve kapasiteye sahip olduğunuzu garanti edersiniz.

 

2. Tanımlar

 

2.1. İçerik; metin, grafik, resim, müzik, yazılım (Şirket mobil uygulaması hariç), ses, video, bilgi ve diğer içerik veya materyalleri ifade eder.

2.2. İlan; bir Karavan Sahibi tarafından Hizmetler aracılığıyla kiralanabilecek şekilde listelenen bir karavan anlamına gelir.

2.3. Üye; Karavan Sahipleri ve Kiracılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesine hesap kayıt işlemini tamamlayan kişi anlamına gelir.

2.4. Üye İçeriği; bir Üyenin web sitesinde veya Hizmetler aracılığıyla sunulması için yayınladığı, yüklediği, yayınladığı, gönderdiği veya ilettiği tüm içerik anlamına gelir.

2.5. Karavan Sahibi; Hizmetler aracılığıyla bir ilan veya liste oluşturan üye anlamına gelir.

2.6. Kiracı; Hizmetler aracılığıyla bir karavan rezervasyonu talep eden bir üye veya Hizmetler aracılığıyla kiralanan bir karavanı kullanan ve bu karavanın sahibi olmayan Üye anlamına gelir.

2.7. Karavan; römorklar, çekilebilir araçlar, kampçılar, kamyonetler, vagonlar veya web sitesinde listelenen diğer eğlence araçlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan bir eğlence aracı anlamına gelir.

2.8. Hizmetler; Şirket'in web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla, Karavan Sahipleri ve Kiracıların bağlanabileceği hizmetler anlamına gelir; böylece Kiracılar, Kiracı ile Karavan Sahibi arasında ve müzakere edilen bir fiyat ile bir süre için bir Karavan Sahibinin karavanını kiralayabilirler.

2.9. Vergi; satış vergileri, katma değer vergileri (KDV), mal ve hizmet vergileri ve diğer stopaj ve kişisel veya kurumlar vergisi anlamına gelir.

2.10. Kullanıcı; web sitesini ziyaret eden ve / veya web sitesinde rezervasyon talep eden bir taraf anlamına gelir. Kullanıcılar Üyeleri içerir.

 

3. Şirket, Üyeler Arasındaki İşlemlere Taraf Değildir

 

3.1. CampervanTurkey.com karavan sahibi ile karavan kiracısı arasında herhangi bir kiralama sözleşmesine taraf değildir. Şirketin, taraflardan herhangi birini koruma ve destekleme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, Şirket bir karavan komisyoncusu, acentesi veya sigortacısı değildir. Şirket, karavan sahiplerinin ve / veya kiracıların veya Şirket tarafından sağlanan web sitesini veya Hizmetleri kullanabilen diğer kişilerin davranışları üzerinde kontrole sahip değildir. CampervanTurkey.com, yukarıda belirtilenlere ilişkin tüm sorumluluğu, yasaların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddeder. Buna göre, Kiraya Veren karavan sahipleri ve Kiracılar kendi adına ve riskleri göze alarak hareket etmektedirler.

3.2. CampervanTurkey.com, römorklar, çekilebilir araçlar, karavanlar, kamyonetler, vagonlar veya diğer karavanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer tüm araçların sahibi veya işletmecisi değildir ve karavan sağlayıcısı değildir. Şirket, karavanlara ulaşım veya seyahat hizmetlerine sahip değildir, satmaz, tedarik etmez, kiralamaz, yeniden kiralamaz, yönetmez ve / veya kontrol etmez. Şirketin sorumluluğu, web sitesinin ve hizmetlerin kullanılabilirliğini kolaylaştırmakla sınırlıdır.

3.3. Kullanıcılar, web sitesini, web sitesinde sunulan herhangi bir aracı, hizmeti veya ürünü kullanmaları esnasında ve web sitesinde gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde; yürürlükte olan tüm mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelerden sorumlu olduklarını ve bunlara uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Web sitesinde listelenen karavanların teknik veya yasal olarak kiralanmaya uygun olup olmadığı CampervanTurkey.com tarafından garanti edilmemekte olup; karavanlardaki teknik aksaklık veya mevzuata aykırılık konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Listelenen karavanlara ilişkin teknik, vergisel, adli, idari, cezai, hukuki tüm sorumluluk karavan sahiplerine aittir.

3.4. CampervanTurkey.com üyeleri tarafından yayınlanan herhangi bir içeriği, karavanların güncel durumunu, yasallığını ve uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Karavan sahipleri ve kiralayan üyeler olası riskleri üstlenmek mecburiyetindedir.

 

4. Hizmetler; Web Sitesi ve Hizmetleri Kullanma Lisansı

 

4.1. Şirketin web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla sağlanan Hizmetler, Karavan Sahipleri ve Kiracıları birbirine bağlar, böylece Kiracılar, Karavan Sahibi ile Kiracı arasında müzakere edilen bir fiyat için bir süre için bir karavan kiralayabilir. Karavan Sahipleri veya Kiracılar, Şirketin iletişim araçları aracılığıyla sunulan Hizmetler için Şirket ile bağlantı kurabilir. Hizmetlerin sunulmasında karavan kiralanmasını kolaylaştırmak için kullanılması amaçlanmıştır. Listeleri web sitesinde kayıtlı olmayan bir Kullanıcı olarak arayabilirsiniz; ancak, bir karavan rezervasyonu yapmak veya bir ilan oluşturmak istiyorsanız, önce kayıt olmanız ve bir hesap oluşturmanız gerekir.

4.2. Web sitesinin bu sayılan amaçlar dışında veya hizmet şartlarına aykırı bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

5. Formlar

 

5.1. Sözleşme, form veya belgelerin niteliğine bakılmaksızın, Şirket tarafından sağlanan tüm kiralama sözleşmeleri ve diğer formlar bir şablon olarak sunulur. Karavan kiralama işleminde CampervanTurkey.com karavan sahiplerinin temsilcisi değildir. Kiralayanlar bu tür formları kendi risk ve sorumlulukları altında imzalarlar.

 

6. Listeler

 

6.1. Karavan Sahipleri, hesaplarında oturum açtıklarında kontrol panelinden karavanları için bir liste oluşturabilirler. Karavan Sahipleri doğru bilgi sağlamayı kabul ederler ve sağladıkları tüm bilgilerin doğru olduğunu, ilanda yer alan fotoğrafların kiralanmak üzere listelenen karavanın gerçek fotoğrafları olduğunu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirketin ilanda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.2. Karavan sahipleri CampervanTurkey.com üzerinden kendisine iletilen rezervasyonlarda, üyelerimiz ile yaptığı herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini; karavanın yürürlükteki tüm yasalara, vergi gerekliliklerine, kural ve düzenlemelere uygun olacağını (tüm gerekli izinlere, lisanslara ve kayıtlara sahip olmak dahil) ve üçüncü tarafların haklarıyla çatışmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.

6.3. CampervanTurkey.com kiralayan bir tarafın üçüncü taraflarla, yürürlükteki yasalar, kurallar ve düzenlemelerle herhangi bir anlaşma veya görevlere uymasından sorumlu değildir. Şirket, bir Karavan Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Şirket, listede yer alan ve listelenen içerik veya fotoğraflar da dahil olmak üzere ilanların bir bölümünü düzenleme hakkını saklı tutar.

6.4. CampervanTurkey.com yayınlanan ilan bilgilerinden herhangi birinin yanlış olduğuna ve / veya karavanı herhangi bir şekilde yanlış tasvir ettiğine inanırsa, üyeliği geçici veya kalıcı olarak bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkını saklı tutar.

 

7. Üye İçeriği

 

7.1. Web sitesi veya Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir Üye İçeriği sunarak; Şirkete dünya çapında, geri dönülemez, sürekli, münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz lisans verme, alt lisans verme, kullanma, görüntüleme, kopyalama hakkı vermiş olursunuz. Üye içeriği, diğer üyeler tarafından başka bir amaçla kullanılamaz, uyarlanamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, lisanslanamaz, satılamaz, aktarılamaz, herkese açık olarak gösterilemez, herkese açık olarak gerçekleştirilemez, aktarılamaz, yayınlanamaz, erişilemez, görüntülenemez ve başka şekillerde kullanılamaz. CampervanTurkey.com Veri İçeriği ve Hizmetlerin ölçülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ve anonim olmak kaydıyla Üye İçeriğini, Üye veya Kullanıcı verilerini, diğer Hizmetlerin Üyeleri ve Kullanıcılarının verileri ve bilgileriyle toplayabilir.

7.2. Hizmetler aracılığıyla sunulan tüm Üye İçeriklerinden yalnızca içerik sahibi sorumlu olacaktır. Buna göre, içerik sahipleri web sitesine yüklediği içeriğin tek ve münhasır sahibi olduğunu; içeriğe ilişkin Şirket’e gereken yetkileri vermek için tüm haklara, lisanslara ve açık rızalara haiz olduğunu; içeriğin yayınlanması, yüklenmesi, kullanılması, sunulması veya iletilmesi hususlarında üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarının (patent, telif hakkı, ticari markası, ticari sırrı vb.) ihlal edilmediğini beyan ve garanti etmektedir.

 

8. Web Sitesinin ve Hizmetlerin Yetkisiz Kullanımı

 

8.1. Web sitesini ve Kullanıcılara verilen Hizmetleri kullanma lisansı, web sitesinin toplama, toplama, kopyalama, kazıma, çoğaltma, görüntüleme veya herhangi bir türev kullanım hakkı veya veri madenciliği, robotlar, örümcekler veya benzeri verilerin herhangi bir kullanım hakkını içermez.

8.2. Web sitesinin yetkisiz kullanımları arasında, sınırlama olmaksızın aşağıda listelenenler yer almaktadır. CampervanTurkey.com tarafından öncesinde özellikle kabul edilmedikçe, aşağıda sayılan eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır.

8.3. CampervanTurkey.com içeriğindeki verilerin izinsiz olarak ticari amaçla kullanımı,

8.4. CampervanTurkey.com içeriğinin herhangi bir bölümünün veya tamamının herhangi bir biçimde kopyalanması, çoğaltılması, yüklenmesi, yayınlanması, dağıtılması veya iletilmesi,

8.5. Şirketin açık yazılı izni olmadan web sitesinin herhangi bir bölümüne derin bağlantı oluşturulması,

8.6. Web sitesinin herhangi bir bölümünü herhangi bir biçimde üçüncü kişilere satılması, devredilmesi veya lisanslanması,

8.7. Web sitesinde, herhangi bir gerçeğe aykırı rezervasyon veya soruşturma yapılması, kimlik avı olarak kabul edilebilecek veya cezai veya hukuki sorumluluğa yol açabilecek herhangi bir eylemde bulunulması da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yanlış, hileli veya yanıltıcı bilgi yayınlanması ve paylaşılması,

8.8. Yasa dışı, tehdit edici, küfürlü, iftira niteliğinde, müstehcen, kaba, ahlaksız, iltihaplı, pornografik veya küfürlü materyal yayınlanması veya iletilmesi,

8.9. Telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sırlar, tanıtım veya gizlilik hakları veya herhangi bir diğer fikri veya mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere, tarafımızın veya üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesi,

8.10. Web sitesinin veya CampervanTurkey.com tarafından kullanılan herhangi bir sistemin performansını veya işlevini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir şekilde kullanılması.

8.11. Yukarıda belirtildiği gibi, hizmetlerin yalnızca karavan rezervasyonunu kolaylaştırmak amacıyla kullanılması gerekmektedir. 

9. Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Kullanımı

 

9.1. CampervanTurkey.com üzerinden erişilen kullanıcı veya üye bilgilerinin ticari veya başka bir amaçla kullanılması, e-posta listesine eklenmesi veya paylaşılması yasaktır. 

 

10. Üye Hesap Bilgileri

 

10.1. CampervanTurkey.com üzerinden karavanınızı kiraya vermek veya karavan kiralamak için web sitesine üye olmanız gerekmektedir. Karavan kiralama hizmetine erişmek ve bu hizmeti kullanmak için bir kullanıcı adı ve parola edinmeniz istenecektir. Size atanmış herhangi bir kullanıcı adı veya parolanın güvenliğini ve gizliliğini korumak tamamen üyenin sorumluluğundadır. 

10.2. Üyelik hesabına yetkisiz erişimden şüphelenilmesi veya üye tarafından yetkisiz erişimin bildirilmesi halinde; ilgili üye, Şirket tarafından kendisine verilen talimatları birebir uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca üye hesabına yetkisiz erişim olduğundan şüphelenilmesi durumunda; CampervanTurkey.com tarafından üyeliğin askıya alınması, ilanın yayından kaldırılması, aktif rezervasyonların iptal edilmesi gibi tedbirlere başvurulabilir.

10.3. Şirket herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda bir hesabı feshetme hakkına sahiptir.

10.4. İş bu hizmet şartları tüm üyelerin doğru bilgi vermesini gerektirse de Şirket herhangi bir üyenin iddia edilen kimliğini veya üye tarafından sağlanan diğer bilgileri onaylamakla yükümlü değildir. CampervanTurkey.com üzerinden kurulan iletişimlerde karşı tarafın kimliğini ve uygunluğunu belirlemek tamamen üyelerin kendi sorumluluğundadır. Üyelerin web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirirken özenli ve basiretli davranmaları gerekmektedir.

 

11. Ödeme

 

11.1. Üyeler tüm ödemelerin ve parasal işlemlerin nakit olarak gerçekleştirildiğini açıkça anlar ve kabul ederler.

 

 12. Online Rezervasyon.

 

12.1. CampervanTurkey.com üzerinden gerçekleştirilen online rezervasyonlarda Karavan Sahipleri tarafından belirlenen ücretlendirme üzerinden ilanların listelenmesi ve karavan kiralamak isteyen üyelere sunulması hizmeti sunulmaktadır. Şirketin sorumluluğu nakit ödeme sistemi aracılığıyla kiracıdan ödeme talep etmekten ibarettir.

 

13. Karavanlarda hasar

 

13.1. Kiralama işlemi süresince karavanda meydana gelen her türlü hasara ilişkin sorumluluk tamamen kiracıya aittir. Karavanda kiralama işlemi öncesinde var olduğu veya kiralama süresince oluştuğu iddia edilen hasarlarla ilgili olarak CampervanTurkey.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.2. Taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesine Şirket taraf değildir. Hasarın veya kusurun kimde olduğunu tespiti ya da zararın giderilmesi hususlarında üyeler Şirket’e başvuramaz.

13.3. Hasar sebebi ile maddi zarara uğradığını iddia eden üye, yasal yollara başvururken Şirket’i taraf olarak gösteremeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Üyeler arasında ya da 3. Kişilerle doğabilecek hukuki, cezai veya idari uyuşmazlıklarda CampervanTurkey.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.4. Karavanda hasar meydana gelmesi ve bu hasarın kiracıdan kaynaklandığının belirlenmesi halinde; hasar ilişkin maddi zarara ek olarak, onarım süresinde uğranılan diğer zararlar için kiracıdan ek ücret talep edilebilir.

 

14. Karavanın geç veya kirli teslim edilmesi

 

14.1. Kiracı, kararlaştırılan kiralama süresi bitiş süresinden sonra karavanı iade ederse, bu Kiracıdan gecikme ücreti alınır. İlk 1 (bir) saatlik gecikme için ödeme alınmayacaktır. Kiracı karavanın geç teslim edildiği her 8 (sekiz) saat için tam günlük ücreti ödeyecektir. Bu masraflar, Karavan Sahibi ve Kiracı tarafından kararlaştırılan ilk kira bedeline eklenir.

14.2. CampervanTurkey.com olarak üyelerimizin çevre dostu olduğunu biliyoruz. Karavanların kiralama sürecinde kirlenmesinin gayet normal olduğunun da bilincindeyiz. Ancak karavanın olağan miktarı aşan bir şekilde kirli olarak teslim edilmesi durumunda; kiracıdan temizlik ücreti talep edilebilir.

15. Sigorta

 

15.1. Karavan sahiplerinin web sitesi üzerinde ilan vermesi için karavana sigorta yaptırılmış olması şart değildir. Ancak karavanın sigortalı olup olmadığının ve varsa sigorta kapsamının ilanda açıkça yer alması gerekmektedir. Karavan sahipleri sigortaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Şirket’e ibraz etmekle yükümlüdür.

15.2. İlanda yer alan ve üyeler tarafından açıkça tespit edilebilen sigorta durumu ile üyelerin olası riskleri öngörmesi ve üstlenmesi amaçlanmıştır. Sigorta konusunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmamakla birlikte; müeyyide uygulamak gibi bir amacı da bulunmamaktadır.

15.3. CampervanTurkey.com ile anlaşmalı sigorta kuruluşları tarafından; web sitesi üzerinden ve ek ücret ödenmesi koşulu ile her bir kiralama işlemine özgü sigorta seçeneği sunulabilir.

 

16. Depozito

 

16.1. CampervanTurkey.com üzerinden gerçekleşen karavan kiralama işlemlerinde karavan sahibinin talebi üzerine güvence amacı ile depozito temin edilmesi gerekebilir.

16.2. Depozito bedelleri kiralama işlemi sona erdikten sonra maksimum 2 hafta içerisinde kiracıya iade edilecektir.

 

17. Hizmet Bedeli

 

17.1. CampervanTurkey.com tarafından sunulan hizmetin karşılığı olarak; üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde hizmet bedeli talep edecektir. Üyeler her bir kiralama işlemi esnasında Şirket’e hizmet bedeli ödemeyi kabul eder. Hizmet bedeli doğrudan CampervanTurkey.com’a ödenir. 

17.2. Hizmet bedeli web sitesinin ve sunulan hizmetlerin kullanımını kapsamakla birlikte; toplam rezervasyon tutarının yüzdesi olarak hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedeli ücreti, kiralama esnasında kiracı tarafından görülüp onaylandıktan sonra işlem gerçekleştirilecektir.

17.3. Şirket, üyelere bildirimde bulunmaksızın ücret veya oran artırma hakkını saklı tutar.

 

18. İptal Politikaları; İadeler

 

18.1. CampervanTurkey.com tarafından üyelere çeşitli iptal seçenekleri sunulmaktadır. Kiralama işlemi esnasında kiracılar diledikleri iptal politikasını seçme hakkına sahip olacaktır. Karavan sahipleri fiyat belirlerken iptal politikasını göz önünde bulundurmalıdır.

18.2. Standart paket: Kiracı, kiralama başlangıç ​​tarihinden en az 30 (otuz) gün önce yapılan tüm iptallerde, ödenen ücretin tamamen geri ödemesini alma hakkına sahiptir. Kiracı kiralama başlangıç ​​tarihinden 29 (yirmi dokuz) ile 14 (on dört) gün önce iptal ederse, ödenen ücretin yalnızca %50 (yüzde elli) iadesi hakkına sahip olacaktır. Kiralama başlangıç ​​tarihinden önceki 14 (on dört) günlük süre içinde iptal yapılırsa rezervasyon iade edilmez. Kiralama süresi başladıktan sonra rezervasyon iade edilmez.

18.3. Rezervasyonlarını iptal etmek isteyen herhangi bir Kiracı, CampervanTurkey.com üzerinden bir iptal talebi göndermelidir. İptal talebi, üyenin daha önce seçtiği iptal politikasına göre işleme konacaktır. 

18.4. Kiralama başlangıç ​​tarihinden 30 (otuz) günden az olmak koşulu ile 7 (yedi) veya daha fazla gün önce yapılan tüm rezervasyonlarda; kiracının ödenen ücretin iadesi almaya hak kazanacağı 24 (yirmi dört) saatlik ödemesiz iptal süresi vardır. Kiralama başlangıç ​​tarihinden 7 (yedi) günden daha kısa bir süre önce yapılan tüm rezervasyonlar için, kiracının ödenen tüm paraların iadesi almaya hak kazanacağı yalnızca 1 (bir) saatlik ödemesiz iptal süresi vardır. Kiralama süresi başladıktan sonra rezervasyon iade edilmez.

 

19. Vergi ve Cezalar

 

19.1. Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca karavanların vergisel yükümlülüğü karavan sahiplerine aittir. CampervanTurkey.com, web sitesinde listelenen karavanların sahibi değildir.

19.2. Kiralama sürecinde karavanlara uygulanan tüm cezai işlemlerden kiracı sorumlu olacaktır. Karavan sahibinin kusuru veya ihmali sebebiyle oluşan bir eksikliğin kiralama esnasında yetkili merci tarafından tespit edilmesi durumunda kiracıya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

20. Teknik Aksaklıklarda Sorumluluğun Reddi Beyanı

 

20.1. Web sitesi ve hizmetler, internet, mobil cihazlar ve elektronik iletişimin kullanımıyla ilgili sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara maruz kalabilir. Bu tür teknik aksaklıklardan kaynaklanan gecikmeler, teslimat hataları veya diğer hasarlar Şirket’in sorumluluğunda değildir.

 

21. Fesih

 

21.1. Üyeler diledikleri zaman ve hiçbir neden göstermeksizin CampervanTurkey.com adresine kayıtlı üyelik hesabını silerek; ileriye dönük olarak fesih işlemi gerçekleştirebilirler. Üyelik hesabının silinmesi, geçmiş işlemlerden doğan sorumluluklara etki etmez.

21.2. CampervanTurkey.com makul koşullar çerçevesinde üyelere hoşgörülü yaklaşımı ve eğer mümkünse esneklik sağlamayı benimsemiştir. Fakat şirket, gerekli gördüğü takdirde hiçbir neden göstermeksizin fesih işlemi yapma hakkına sahiptir. Şirketin fesih işlemine bağlı olarak; üyeliği iptal edilen üyeler, geçmiş işlemlerine ilişkin ücret iadesi talep edemez.

 

22. Son Hükümler

 

22.1. Burada yer alan başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve Hizmet Şartlarının bir parçası değildir.

22.2. İşbu hizmet şartları burada referans olarak bahsi geçen belgeler de dahil olmak üzere, taraflar arasında, konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış tüm yazışmaların, müzakerelerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu şartlar ile herhangi bir satın alma siparişi, hizmet siparişi, iş emri, onay, yazışma veya bir Kullanıcı veya Şirketin diğer iletişimi arasında bir çelişki olması durumunda, işbu Hizmet Şartlarının hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. 

22.3. İşbu Hizmet Şartları maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

22.4. Üyeler web sitesinde yer alan iletişim araçları ile her zaman Şirket’e ulaşabilirler. Ancak işbu Hizmet Şartları ve web sitesinde yer alan diğer sözleşme ve formlarda ayrı bir bildirim şekli benimsenmişse; bildirimler şekil kurallarına uygun olarak yapıldığında geçerlilik kazanacaktır. Şirket’in, üyelere yapacağı tüm bildirimlerde, üyelerin web sitesi veri tabanına kayıtlı e-posta adresi yasal adres olarak belirlenmiştir. Bu e-posta adreslerine yapılan tüm bildirimler geçerli kabul edilecektir.

22.5. Hizmetler veya web sitesi, küresel internet ağı üzerindeki üçüncü taraf sitelere başvuran veya bunlara bağlantı veren arama sonuçlarını otomatik olarak üretebilir, kaydedebilir. Şirketin bu siteler veya içindeki içerik üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Şirket, herhangi bir üçüncü taraf sitesinin içeriğini onaylamaz; virüs içermeyeceğini veya bilgisayarınızı başka bir şekilde etkilemeyeceğini garanti etmez.

CampervanTurkey.com öneri, talep ve şikayetlerin campervanturkey@gmail.com adresine iletilmesinden memnuniyet duyar.

bottom of page